Ha nem is mindenben, de első fokon nyertek a devizaadósok az OTP ellen: a bíróság megállapította, hogy a banknak a kezelési költség megállapítására vonatkozó szerződési feltételei tisztességtelen voltak. Ennél érdekesebb: egy másik folyamatban levő ügyben miként dönt a bíróság arról, tisztességes volt-e, hogy devizahitel esetén minden kockázatot az adósra hárítottak.
Pert nyert az OTP ellen a Devizaadósok Érdekvédelmi Szövetsége, igaz, egyelőre csak első fokon, és a keresetben foglaltak közül csupán egyetlen pontban, de az egyesületet képviselő Kende Péter ügyvéd szerint a döntés mindenképpen elvi jelentőségű. Hangsúlyozta: a jogszabályban foglaltakhoz képest újabb tisztességtelen szerződési feltételre mutatott rá a Fővárosi Törvényszék.A szövetség vitatta a kezelési költség, illetve a kamatok számításának módját, valamint azt is, hogy a kezelési költséget devizában számolták el. A bíróság szerdán ezzel szemben annyit mondott ki: tisztességtelen az üzletszabályzatnak az a 2004 májusa és 2009 decembere között érvényes kikötése, amely szerint „a kezelési költség az ügyleti év elején fennálló tőketartozás után kerül meghatározásra és havonta esedékes, mely az éves kezelési költség egytizenketted része”. Minden más pontban a keresetet elutasították.
Kende a verdikt tartalmát illetően mindjárt magyarázattal is szolgált. A bank ott követte el a hibát – mutatott rá –, hogy nem vette figyelembe: az adósság havonta csökkent. Így viszont az év tizenkét hónapjából tizenegyben túlszámláztak. Ez egyébként ügyfelenként jelentéktelen összeg, ezért fogalmazott úgy az ügyvéd, hogy inkább elvi jelentőségű a verdikt. Illetve annyiban mégsem, hogy az adósok a közérdekű kereset alapján hozott ítéletre hivatkozással – amennyiben az jogerősség válik – egyenként perelhetnek majd, és a jogalapot már nem is kell bizonyítaniuk. Ezzel leginkább persze azoknak lehetne érdemes próbálkozniuk, akik ellen végrehajtási eljárás folyik vagy az fenyeget, mert a jogerős ítélet meghozataláig olyan ingatlant nem lehet elárverezni, amelyet per tárgyává tett tartozás miatt foglaltak le.
Az ügyvéd elmondta azt is, hogy az egész eljárás a megítélése szerint hihetetlen ellenszélben folyt, mert az OTP-t az igazságügy-miniszter érdekeltségébe tartozó Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda képviselte, az ítélkező bíró pedig a Kúria elnökének felesége. Így még inkább sikerként értékeli a részeredményt is.
Egyébként nem adják fel, mert fellebbezéssel élnek annak érdekében, hogy a kamatok számításának módja, valamint a kezelési költség devizában történő elszámolása kapcsán is adjanak helyt a keresetnek. Ez utóbbi kérdésben egyébként van olyan ítélőtáblai döntés, amely jogszerűtlennek minősítette, hogy a banknak a havi törlesztőrészletek befizetésével kapcsolatos, ténylegesen forintban jelentkező költségeit is devizában számolták el.
De ezzel még nincs vége a dolognak, mert az Unicredit Bank ellen ugyancsak keresetet nyújtottak be. Abban azt is felvetik, tisztességes-e az, hogy devizahitel esetén minden kockázat az adósé. Kende ezt annak ellenére sem tartja felesleges kérdésnek, hogy a Kúria jogegységi határozatában egyszer már kimondta: ezzel nincs semmi baj. Szerinte érdemes próbálkozni, mert ez a szerződési feltétel is meglehetősen aggályos.
A két keresetet egyébként még 2012 októberében nyújtották be, de Kende szerint a bíróság mindent megtett annak érdekében, hogy azokkal ne kelljen érdemben foglalkozni. A Fővárosi Törvényszék ugyan befogadta azokat, és az első tárgyalási napot is kitűzte, viszont nem sokkal később hozott egy végzést, amellyel a pert megszüntette.
Az ok: a fogyasztóvédelmi törvény alapján a Devizaadósok Érdekvédelmi Szövetsége nem jogosult közérdekű keresettel élni, mert a hatályos szabályok szerint legalább két esztendeje működnie kellett volna, és ennek a feltételnek nem felelt meg. Az ügyvéd azonban – ismerve ezt a jogszabályi kitételt – eleve nem erre hivatkozással, hanem a polgári törvénykönyv felhatalmazása alapján perel, amely ugyancsak feljogosítja az érdekképviseleteket kereset benyújtására.
Erre Kende megint csak azt a választ kapta, hogy az egyesület nem jogosult perelni, mivel a fogyasztóvédelmi törvény előírásai nem teljesülnek. Az ügyvéd nem adta fel, és felülvizsgálati kérelemmel a Kúriához fordult, ám ott megint csak húzták az időt: jogegységi eljárást kezdeményeztek. Erre viszont csak akkor volna szükség, ha hasonló ügyekben eltérő döntések születnek, csakhogy nem voltak hasonló ügyek, ezért a jogegységi tanács elutasította az indítványt.
Végül a Kúrián mégis Kendééknek adtak igazat, és kötelezték a Fővárosi Törvényszéket a két eljárás lefolytatására. Így tavaly júliusban megkezdték az OTP elleni perben a tárgyalást, és az ügy most első fokon lezárult. Hamarosan a másik is napirendre kerül.

FORRÁS: www.nol.hu
http://nol.hu/belfold/tisztessegtelenul-szamolta-a-kezelesi-koltseget-az-otp-1602209