Az MNB 11 millió forint bírság megfizetésére és a jogsértő állapot megszüntetésére kötelezte a Porsche Bankot, mert az nem javította azokat a hibákat, amelyeket korábban már feltárt a hatóság, sőt újabb hiányosságok is előkerültek. Noha az MNB közleményéből az derül ki, hogy kész kupleráj a bank nyilvántartása, a jegybank sietve leszögezi: a jogsértések nem jelentenek kockázatot a bank megbízható működését illetően.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a 2014-es átfogó vizsgálata nyomán kötelezéseket írt elő a Porsche Bank Hungária Zrt. (Porsche Bank) részére. A jegybank – az azóta eltelt időszakot áttekintve – utóvizsgálata során ellenőrizte, hogy a hitelintézet betartotta-e a jegybanki határozatban foglaltakat. Az MNB megállapította: a Porsche Bank ezeket nem vagy nem teljes körűen teljesítette, s további hiányosságok is felmerültek.

Az utóvizsgálat egyebek között az ügyfélcsoportokkal szembeni kitettségek, az átstrukturált hitelek, a kintlevőségek rögzítése, egy ügylet céltartaléka, a könyvviteli nyilvántartás, illetve az adatszolgáltatás kapcsán tárt fel (részben) változatlan problémákat. Az új hiányosságok többek közt az átstrukturált ügyletek kezelési szabályait, az ügyfélcsoportba tartozó ügyfelek ügyletminősítését s az egyedi minősítés összegére és a függő kötelezettségekre képzendő céltartalékra vonatkozó belső szabályzatot érintették. Problémás volt az ügyféltörzsadatok nyilvántartása, a főkönyv és analitika egyezése, a kitettségek értéke és a kapcsolódó tőke megállapítása is. Nem volt egyértelmű a kiemelten kockázatos, többszörösen átstrukturált állomány nagysága, a szavatolótőke-követelmények mutatóit pedig már nem hatályos módon szabták meg.

Az MNB ma közzétett határozatában kötelezte a Porsche Bankot, hogy 2016. szeptember 30-ig szüntesse meg a feltárt hiányosságokat, s erről – a hitelintézet vezető testületei által is megtárgyalt belső ellenőri jelentés megküldésével – októberig számoljon be. A jegybank által kiszabott 11 millió forint bírságnál súlyosító körülménynek számított, hogy a Porsche Bank számos korábbi kötelezést egyáltalán nem teljesített, így azok huzamosabb ideig fennálltak. Enyhítő körülmény volt, hogy a hitelintézet a hiányosságok egy részét már orvosolta, vagy már megkezdte kijavításukat.

 

FORRÁS: http://azenpenzem.hu/cikkek/buntetes-a-porsche-banknak-kesz-kupleraj-a-nyilvantartasa/3211/