Letölthető dokumentunok

Az oldalon a megtekinteni kívánt tartalom klikkelésre lenyílik.

A költségmentességi (illetékmentességi) nyomtatvány kitöltése:

Az 5 lapból álló nyomtatványt személyes költségmentesség vagy illetékfeljegyzési jog engedélyezése iránti kérelemhez kell csatolni, és a a kiállítástól számított 60 napon belül lehet felhasználni, vagyis 60 nap áll rendelkezésére, hogy az a bíróságra benyújtásra kerüljön. Ezért mindenképpen azt javasoljuk, hogy akkor töltse ki a nyomtatványt, és szerezze be a szükséges igazolásokat, amikor ön már elhatározta, hogy perre megy.

A bíróság a költségmentesség feltételeinek fennállását évente felülvizsgálja, de bármikor felülvizsgálhatja.

Házastársak esetén egyszer kell a nyomtatványt kinyomtatni. Élettársak és egyéb rokoni kapcsolat esetén külön nyomtatványt kell mindenkinek kitöltenie. A személyi adatokat a személyi igazolvány vagy más közokirat alapján kell a megfelelő rovatokba beírni.

1. oldal: Személyes adatok. Ügyfél tölti ki. Alá kell írnia az igénylőnek,  ha van házastársa, neki is. (18 év feletti eltartott személynél iskolalátogatási igazolást kell kérni)

2. oldal: Vagyoni helyzet. Ügyfél tölti ki. Alá kell írnia az igénylőnek,  ha van házastársa, neki is.

3. oldal: Munkáltatói igazolás (Munkáltató tölti ki) Nyugdíjasok a januárban kapott nyugdíj megállapító igazolást, GYED-en, GYES-en lévők az erre vonatkozó határozatot csatolják. Munkanélküliek a regisztrációról szóló igazolást, és a segélyről szóló okiratokat is csatolják. Amennyiben önnek nincsen munkahelye, de még nem regisztrált munkanélküli, akkor ahhoz, hogy a nyomtatványt ki tudja tölteni, és a költségmentességet meg tudja igényelni először regisztrálnia kell, mint munkanélküli. Regisztrálni a területileg illetékes Munkaügyi Központokban tud. Nézze meg. ITT.

4. oldal: Adóigazolás I. (Önkormányzat tölti ki) Ha több helyen is van vagyontárgy, akkor több oldalt kell nyomtatni, és beadni az önkormányzatokhoz

5. oldal: Adóigazolás II. (NAV tölti ki.) Mindenkinek ki kell ezt töltetni, mert a bírák ennek hiányában elutasíthatják a kérelmet. A NAV lehet, hogy külön lapon adja ki az igazolást, de az üres lapra ebben az esetben is szükség van.

Az alábbi gombra klikkelve a nyomtatvány letöltése automatikusan elindul:

Letöltés

Mire jó a törzskönyv kikérő és mikor kell használnia?

Gépjármű szerződések esetében a pénzintézet az a megvásárolt gépjárműre opciós jogot alapít, ami a szerződéskötés kezdetétől lép életbe, és az első öt évre vonatkozik. (Ez alól kivétel a CIB Lízing, ahol a szerződés arról rendelkezik, hogy az opciós jog a szerződéskötéstől számított 5. évtől lép életbe. Ez teljesen jogtalan, de mivel Ön ezt aláírta, sajnos a törzskönyvet nem fogja tudni visszaszerezni, csak perben.)
Egyes bankok az 5. év leteltével újabb 5 évre aláírattak az ügyfelekkel egy új opciós megállapodást. Ez teljesen jogtalan, de ha ön ezt aláírta, akkor sajnos a bank erre hivatkozva élni fog az opciós jogával. Ha nem új opciós megállapodást írt alá, hanem jelzáloggal biztosította be magát a bank, akkor ugyancsak nem adják ki a törzskönyvet.

Amennyiben nincsen tudomása arról, hogy aláírt volna újabb megállapodást, akkor az 5. év elteltével kikérheti a gépjármű törzskönyvét. A törzskönyvkikérőre a banknak elvileg 8 napon belül meg kell küldenie a a törzskönyvet, és az opciós jog törlésére vonatkozó banki igazolást.

Az igazolással menjen be a területileg illetékes önkormányzatba, és töröltesse a bank opciós jogát. Amennyiben ezt megteszi, akkor a bank nem tudja kivonati a gépjárművet a forgalomból!

Sajnos nem minden bank adja ki az iratokat, hiába próbálkoznánk több oldalas jogi frázisokat felsorakoztató érvelésekkel. Amennyiben erre az egyszerű kikérőre sem kapja meg amit kért, akkor csak peres úton tud a jogainak érvényt szerezni.

Az alábbi gombra klikkelve a dokumentum letöltése automatikusan elindul:

Letöltés

Mire jó az ellentmondó nyilatkozat, és mikor kell használnia?

Gépjármű hitel, személyi kölcsön, hitelkártya tartozás (telefonszámla, közüzemi díjak, stb.) nincsen közjegyzői szerződés, ezért a pénzintézetnek a végrehajtás megindításához szüksége van közjegyző által küldött fizetési meghagyásra.

Az ügyfél a kézhezvételtől számított 15 naptári napon belül (első nap az átvét napja) élhet az ellentmondás jogával. Ez azt jelenti, hogyha ön vitatja a fizetési meghagyásban foglalt tartozás mértékét, annak összegszerűségével nem ért egyet, tehát ellentmond, és visszaküldi az ellentmondó nyilatkozatot, akkor a pénzintézet nem tud végrehajtást indítani.
A bank hogy a pénzhez jusson egyetlen lehetősége van: felperesként perre vinni az ügyet. Erre azért kénytelen, mert perben kell kérie a bírót, hogy mondja ki a tartozás jogosságát. Amennyiben a bank nyerne, akkor már a jogerős ítélettel végre tudna hajtatni az adóson.
Ha a fizetési meghagyás ilyen módon perré alakul, akkor Ön alperesi pozícióba kerül. Az alperesi pozíció nem jelenti azt, hogy Önnek rosszabbak lennének az esélyei. Innen is meg lehet nyerni a pert, de mi minden esetben azt ajánljuk, ha a fizetési meghagyásnak ellent mond, akkor már jó egyezséget lehet kötni a bankkal, mert Ön van lépéselőnyben.

Azok az adósok, akik nem voltak tisztában a fizetési meghagyás jelentőségével, sajnos már végrahajtás alatt vannak. Ön legyen felkészült! Töltse le az ellentmondó nyilatkozatot, és határidőn belül küldje vissza a fizetési meghagyásban megadott címre!

Az alábbi gombra klikkelve a nyilatkozat letöltése automatikusan elindul:

Letöltés