Vezető ügyvédünk, Dr. Bárdos Gergely nyílt levelet intézett  Dr. Wellmann Györgyhöz, a Kúria Polgári Kollégiumának vezetőjéhez.

Előzmények: az ominózus ítéletben a Kúria jogerősen is az adósnak adott igazat az OTP-vel szemben egy végrehajtás megszüntetési perben. Dr. Wellmann György saját hatáskörében eljárva a banklobbi nyomásának engedve az ítéletet a honlapról eltávolíttatta. Bővebben itt olvashat róla.

A levél megírását Dr. Bárdos Gergely most azért tartotta szükségesnek, mert Dr. Wellman György a napokban újabb jogegységi eljárást kezdeményezett, érzékelhetően az említett ítélet okán.

A jogegységi eljárás tárgyául tett kérdés a következőképpen szól:

„Érvényes devizaalapú fogyasztói kölcsönszerződésnek minősül-e az a szerződés, amelyben a forintban folyósítandó kölcsön összege forintban van megjelölve, a szerződés devizaösszegét pedig a felek megállapodása alapján a szerződés részét képező, a szerződéskötést követően elkészülő külön dokumentum (pl. folyósítási értesítő, törlesztési terv) tartalmazza?”

Dr. Bárdos Gergely felhívta a kollégiumvezető figyelmét, hogyha a fentebb feltett kérdésre egy egyszerű egyszavas választ kellene adni, akkor az a joggyakorlat, Dr. Wellmann György korábbi szakmai állásfoglalása és a 6/2013. PJE határozat értelmében annyi lenne, hogy “NEM”.

Az ügyvéd úr felhívta Wellmann György és kollégái figyelmét a következőkre:

  1. A jogegységi eljárás során a Kúria helyezzen kellő hangsúlyt a fogyasztók védelmének alapelvére.
  2. Legyenek tekintettel az Európai Unió Bíróságának jogértelmezésére.
  3. Vegyék figyelembe, hogy a bankok nem rosszhiszemű adósokkal állnak szemben, hanem jóhiszemű emberekkel, akik tisztességes elszámolást  szeretnének elérni jogszerű eszközökkel.
  4. Semmiképp se tűnhessen úgy, hogy a jogegységi határozat intézménye lobbitevékenység, aktuális gazdasági érdekeknek való megfelelni akarás.
  5. A devizaadósok ügye társadalmi szintű probléma.
  6. A bankok erőfölényes helyzetben vannak. Fontos, hogy ezen erőfölényes helyzet semmiképp se hasson bénítólag a jogegységi tanács bíráira.

Végezetül kérte, “legyen szíves felhívni figyelmüket, hogy amennyiben ekként járnak el, már nem is kell elgondolkodniuk azon a kérdésen, mi a súlyosabb: megannyi egyéni és családi sorson keresztül a magyar társadalom szövetének folyamatos roncsolódása (többek közt családok széthullása, gyermekvállalás elmaradása, drasztikus méreteket öltő és jelenidőben zajló országelhagyási hullám) vagy sajtóhírek egyes pénzpiaci szereplők esetleges kivonulásával kapcsolatban.”

Elolvasom a nyílt leveletHa ön is keresi a megoldást, tájékozódjon lehetőségeiről. Olvassa el a tájékoztatónkat! :

Elolvasom a tájékoztatót