Jogerősen veszített a Dunacorp egy fizetési meghagyásból indult perben.

Az ügyfél még 2008-ban kötött svájci frankos személyi kölcsönt az ERSTE bankkal, amit a bank a törlesztés elmaradása miatt felmondott, majd engedményezett a Dunacorpra. Az ügyfél továbbra sem fizetett, így a követeléskezelő, hogy pénzhez jusson fizetési meghagyásos eljárást indított. A közjegyzői okiratra válaszul az adós szabályos ellentmondást postázott határidőn belül. Az ügy perré alakult, amiben a követeléskezelő, mint a bank törvényes jogutódja lett a felperes.
Az ítéletből kiolvasható, hogy a „hagyományos” semmisségi pontokra, pert nyerni már nem lehet, de az összegszerűséget, a követeléskezelő által felszámított extra díjakat meg lehet kifogásolni.

A Dunacorp hibázott.

A követeléskezelő a tartozást CHF-ban kérte megfizetni, és többszöri bírói felhívásra sem tett eleget annak Forintban történő meghatározásra:
„A bíróság azonban alaposnak találta az alperes azon hivatkozását, hogy a szerződésben meg nem határozott adminisztratív költségátalány felperes által történő követelése nem megalapozott”
valamint az eredeti kölcsönszerződésben az szerepel, hogy a folyósítás CHF-ban, de a kölcsön megfizetése FORINTBAN történik:
„A bíróság alaposnak találta az alperes azon hivatkozását, hogy a felperes alappal tőle tartozását CHF-ban nem kérheti.”

Az ítélet jogerőre emelkedett. Alább közzétesszük a másodfokú és az elsőfokú itlet teljes szövegét: