SZERZŐDÉSEK STÁDIUMAI 2017-06-18T11:09:57+00:00

Szerződések Stádiumai

Hogy meg tudja érteni a jelenlegi helyzetét, ahhoz tudnia kell a lehetőségeit. Nem mindegy, hogy ön fizeti a hitelét, vagy esetleg már felmondott stádiumban van. Válassza ki a megfelelő tartalmat, és olvassa végig!

Az oldalon a megtekinteni kívánt tájékoztató klikkelésre lenyílik.

Jelzálog szerződések név alatt mi arról a szerződéstípusról beszélünk, amikor a szerződés elemi részét képezi a zálogtárgy, ami a mi esetünkben ingatlan.
A hitel felvételekor minden esetben megtörtént a szerződés közjegyző által ellenjegyzett közokiratba foglalása, majd az ingatlan-nyilvántartásba
bejegyezték a jelzálogjogot. A legtöbb bank esetében a közjegyzői okiraton felül még létezik fizikailag különálló kölcsönszerződés is.
Szerződés kötésekor Ön mindenképpen kellett hogy kapjon a közjegyzői okiratból. Elvileg kellett kapnia Általános Szerződési Feltételek (röviden csak ÁSZF) tájékoztatót és egy éppen hatályos üzletszabályzatot is.

Jelzálog szerződések több stádiumban lehetnek:

Lezárt, végtörlesztett jelzálog szerződések:
Az Ön szerződése vagy már lejárt, kifizette, vagy pedig végtörlesztett. Fennáló tartozása a bank felé nincsen.
Ebben az esetben ki kell számolni a jogos befizetésen felüli összeget, vagyis azt az összeget, ami önnek többletbefizetést eredményezett. Ennek az összegnek a nagysága határozza meg, hogy érdemes-e jogi úton visszakövetelnie a pénzét.

Fizetett jelzálog szerződések:
Ön fizeti a szerződését, teljesen mindegy, hogy az eredeti szerződésből adódó tartozást törleszti, vagy egy, már időközben történt módosításból eredőt.
Amíg ön fizeti a hitelét, addig esélye sincs a bankkal az Ön számára elfogadható megállapodást kötni. Ha szeretne tenni valamit, hogy a meglévő tartozását csökkentse, akkor erre ebben az esetben csak egyetlen út létezik: Per. Többféle pertípus van, attól függően, hogy ön milyen megoldásban gondolkodik.

Nem fizetett jelzálog szerződések:
Ha Ön nem fizet, akkor a szerződést 3 hónap múlva felmondják. A követeléskezelővel elviekben meg tud állapodni egy újabb törlesztőrészletben, ezzel elkerülheti a végeahajtást,  adott esetben a szerződését reaktiválhatják is, vagyis újra élő státuszba kerül. Rosszabb esetben fizikailag teljesen új szerződésbe kényszerítik az új megegyezés létrejöttének feltételeként. Legyen óvatos! Minden esetben kérje ki előre az aláírandó szerződést véleményezésre. Hallottuk jó pár esetről, amikor ezt a bank megtagadta, az adósok a szerződést nem tudták a helyszínen első olvasatra értelmezni és aláírták. Így sokkal rosszabb helyzetbe kerültek, mint voltak. Tudjon róla, önnek joga van az aláírandó szerződést a szerződéskötés előtt átolvasni!
Amennyiben nem állapodik meg újabb részletfizetésben, van esélye megállapodni a bankkal peren kívül. Önnel nem fognak
egyezkedni, de szakértők bevonásával a tartozást jelentős mértékben “le lehet alkudni”, és egy alacsonyabb összeggel a hitelt lezárni. A lealkudott
tartozást egy összegben kell a banknak egy erre megjelölt számlájára befizeti, máskülönben a megállapodás nem jön létre. Ha hajlandó az ingatlant
értékesíteni, vagy más forrásból tud biztosítani egy ekkora összeget, akkor érdemes belevágni a megegyezés elindításába.
Amennyiben ragaszkodik az ingatlanhoz, és nincs anyagi eszköze megállpodni peren kívül, akkor nem marad más megoldás az ön számára csak a per. Ha perre megy a bank ellen, attól még a bank teszi a dolgát, és a pertől függetlenül beindulhat a végrahajtás, amit csak egy fizikailag teljesen különálló végrehjtás megszüntetési perrel lehet megállítani.

Végrehajtás alatti jelzálog szerződések:
Ön már az utolsó stádiumba került az ingatlan elvesztése előtt. A végrehajtó megküldi a végrehjtási felhívást és a záradékot. Első körben fizetésből, nyugdíjból, vagy bármilyen jövedelemből tiltat a végrehajtó 33%-ot. Az ingatlanra csak ezek után teszi rá a kezét.
Ne hagyja veszni az ingatlanát! A végehajtást meg lehet állíttatni egy erre irányuló perben. Ebben az esetben Önnek nincsen más lehetősége. Ha a bíró megállítja a végrehajtást, a bank nem tud végrehajtatni az adott ügyben. Ekkor jó eséllyel meg lehet állapodni peren kívül.

Gépjármű hitelnél nincsen közjegyzői szerződés, csak egy egyszerű hitelszerződés. A bank a megvásárolt gépjárműre opciós jogot alapít, ami a szerződéskötés kezdetétől lép életbe, és az első öt évre vonatkozik. (Ez alól kivétel a CIB Lízing, ahol a szerződés arról rendelkezik, hogy az opciós jog a szerződéskötéstől számított 5. évtől lép életbe. Ez teljesen jogtalan, de mivel Ön ezt aláírta, sajnos a törzskönyvet nem fogja tudni visszaszerezni, csak perben.) Egyes bankok az 5. év leteltével újabb 5 évre aláírattak az ügyfelekkel egy új opciós megállapodást. Ez teljesen jogtalan, de ha ön ezt aláírta, akkor sajnos a bank erre hivatkozva élni fog az opciós jogával. Ha nem új opciós megállapodást írt alá, hanem jelzáloggal biztosította be magát a bank, akkor sajnos ismét joguk van elvinni a gépjárművet.

Fontos iratok, amiket Önnek az ötödik év elteltével meg kellene kapnia:
Törzskönyv és törlési engedély.

  • Törzskönyv nélkül a gépjárművet nem tudja értékesíteni.
  • A törlési engedélyt pedig az önkormányzatnál kell bemutatni, és ezzel megszűnik a bank joga, hogy a gépjárművet bármikor ki tudja vonatni a forgalomból. Amennyiben mindkét irat az ön birtokában van, akkor a gépjárművet tudja értékesíteni még akkor is, ha a bank felé tartozással bír. Ebben az esetben a gépjármű ellenértékével nem kell elszámolnia a bank felé.

Gépjármű lízingnél a bank a tulajdonos, és ön csak üzembentartó. Nehéz helyzet, mert ha nem fizet, akkor a bank joggal viszi el a gépjárművet. Ebben az esetben a fennálló fedezetlen tartozást fogják követelni, lásd alább: nem fizetett szerződések.

Autós szerződések több stádiumban lehetnek.

– Lezárt. Ön a hitelt/lízinget már kifizette. Amennyiben ez 5 éven belül történt, akkor lehetősége van jogorvoslatot kérni, és a „túlfizetett” összeget perben visszakövetelni. Előzetes kalkuláció szükséges, hogy érdemes-e perre mennie.

– Élő. Ön még fizeti a hitelt, ezért a bank nem fog egyezkedni. Ha mégis, akkor általában minimális összeget hajlandó elengedni egy egyösszegű lezárásnál. Fontos tudnivaló: amíg ön fizet, addig semmit nem fog tudni elérni a banknál. Csak a per marad az egyetlen járható út, annak minden buktatójával. Mérlegelni kell.

– Nem fizetett hitelek: Amennyiben ön nem fizeti a hitelét, akkor a bank többször fogja önt „zaklatni”. Az opciós jogra hivatkozva el akarják vinni a gépjárművet, vagy arra szólítják fel, hogy adja le. Amennyiben a szerződése 5 éven túl van, akkor erre ön nem kötelezhető, még akkor sem, ha a törzskönyv a banknál van. (5 év után a törzskönyvet ki lehet kérni. Budapest Autó kiadja a törlési engedéllyel együtt. Merkantil csak törlési engedélyt ad ki, a törzskönyvet magánál tartja.)
A szerződés előbb-utóbb felmondásra kerül. Ez nem egy gyors folyamat, elképzelhető, hogy egy-másfél év is eltelik, mire a szerződést felmondják. A bank közben próbálkozik, telefonál, és felszólító leveleket küld. Egyetlen dologra kell figyelnie: amennyiben közjegyző által küldött MOKK-os levelet kap, abban az esetben mindenképpen kell a levél átvételétől számított 15 naptári napon belül a megadott címre egy ellentmondó nyilatkozatot küldenie, máskülönben a követelés jogerős lesz, és a pénzintézet végrehajthat önön. Ha ön a megadott a levelet nem veszi át, sajnos abban az esetben is életbe lép a kézbesítési vélelem, és a fizetési meghagyás jogerőre emelkedik. Nagyon fontos, hogy a bank által ismert címen az iratokat valaki átvegye az ön nevében. Ha a címe megváltozott, vagy nem tudja a leveleket átvenni (külföldön van) akkor egy olyan címet adjon meg a bankban, ahol ön helyett az értesítéseket át tudják venni.
Ha ön ellentmond, akkor a pénzintézetnek nem lesz más lehetősége, csak perben tudja érvényesíteni a követelését. Ebben a perben ön lesz az alperes, de ez a nyerési esélyeit egyáltalán nem befolyásolja. Nagyon sok a nem fizetett szerződés. A banknak sem éri meg tömegesen pereket indítani. Ezért azt javasoljuk, amennyiben a szerződése már felmondásra került, akkor a bankkal jó eséllyel meg lehet peren kívül egyezni, és az ügyfél számára előnyös megállapodásokat lehet kötni.

Végrehajtás alatt: Sajnos a fizetési meghagyásnak Ön nem mondott ellent. A követelést végrehajtó útján érvényesítik. Először jövedelemből vonnak 33%-ot, ha túl magas a tartozás, még az ingatlanát is elveszítheti. Ez már egy nehezebb helyzet, mert a fizetési meghagyás jogerős, megtámadni nem érdemes. Ebben az esetben is meg lehet egyezni a pénzintézettel, de ez nagyon sok tényezőtől függ.

A perben való nyerésre nincsen garancia. Nem kívánjuk duzzasztani a már meglévő több tízezer beadott per számát. Abban tudunk a segítségére lenni, hogy objektíven lássa a helyzetét, és a kockázat-költség-nyereség ismeretében tudja meghozni az ön számára legelőnyösebb döntést.

Autós szerződéseknél mi minden esetben azt javasoljuk, ha módjában áll, egyezzen meg a pénzintézettel!

Személyi hitelekre gyakorlatilag ugyanaz vonatkozik, mint a gépjármű szerződésekre, azzal a különbséggel, hogy itt nincsen semmilyen tárgyi fedezet a szerződéskötés elején.

Személyi hitelek több stádiumban lehetnek.

– Lezárt. Ön a hitelt már kifizette. Amennyiben ez 5 éven belül történt, akkor lehetősége van jogorvoslatot kérni, és a „túlfizetett” összeget perben visszakövetelni. Mivel a személyi hitelek kis tőkeösszegű szerződések, általában nem jön ki akkora jogtalan összeg a kalkuláció során, amiért érdemes lenne jogi útra lépnie.

– Élő. Ön még fizeti a hitelt, ezért a bank nem fog egyezkedni. Ha mégis, akkor általában minimális összeget hajlandó elengedni egy egyösszegű lezárásnál. Fontos tudnivaló: amíg ön fizet, addig semmit nem fog tudni elérni a banknál. Csak a per marad az egyetlen járható út, annak minden buktatójával. Mérlegelni kell.

– Nem fizetett hitelek: Amennyiben ön nem fizeti a hitelét, akkor a bank többször fogja önt „zaklatni”, és a szerződés előbb-utóbb felmondásra kerül. Ez nem egy gyors folyamat, elképzelhető, hogy egy-másfél év is eltelik, mire a szerződést felmondják. A bank közben próbálkozik, telefonál, és felszólító leveleket küld. Egyetlen dologra kell figyelnie: amennyiben közjegyző által küldött MOKK-os levelet kap, abban az esetben mindenképpen kell a levél átvételétől számított 15 naptári napon belül a megadott címre egy ellentmondó nyilatkozatot küldenie, máskülönben a követelés jogerős lesz, és a pénzintézet végrehajthat önön. Ha ön a megadott a levelet nem veszi át, sajnos abban az esetben is életbe lép a kézbesítési vélelem, és a fizetési meghagyás jogerőre emelkedik. Nagyon fontos, hogy a bank által ismert címen az iratokat valaki átvegye az ön nevében. Ha a címe megváltozott, vagy nem tudja a leveleket átvenni (külföldön van) akkor egy olyan címet adjon meg a bankban, ahol ön helyett az értesítéseket át tudják venni. A nem fizetett hitelt nagyon gyakran eladják követeléskezekőnek.
Ha ön ellentmond, akkor a pénzintézetnek nem lesz más lehetősége, csak perben tudja érvényesíteni a követelését. Ebben a perben ön lesz az alperes, de ez a nyerési esélyeit egyáltalán nem befolyásolja. Nagyon sok a nem fizetett szerződés. A banknak sem éri meg tömegesen pereket indítani. Ezért azt javasoljuk, amennyiben a szerződése már felmondásra került, akkor a pénzintézettel jó eséllyel meg lehet egyezni peren kívül, és az ügyfél számára előnyös megállapodásokat kötni. Az ellentmondó nyilatkozatot letöltheti ITT.

Végrehajtás alatt: Sajnos a fizetési meghagyásnak Ön nem mondott ellent. A követelést végrehajtó útján érvényesítik. Először jövedelemből vonnak 33%-ot, ha túl magas a tartozás, még az ingatlanát is elveszítheti. Ez már egy nehezebb helyzet, mert a fizetési meghagyás jogerős, megtámadni nem érdemes. Ebben az esetben is meg lehet egyezni a pénzintézettel, de ez nagyon sok tényezőtől függ.

A perben való nyerésre nincsen garancia. Nem kívánjuk duzzasztani a már meglévő több tízezer beadott per számát. Abban tudunk a segítségére lenni, hogy objektíven lássa a helyzetét, és a kockázat-költség-nyereség ismeretében tudja meghozni az ön számára legelőnyösebb döntést.

Személyi hiteleknél mi minden esetben azt javasoljuk, ha módjában áll, egyezzen meg a pénzintézettel!

Tudja meg, hogy az ön esetében milyen megoldások léteznek! Olvassa el a tájékoztatónkat, és utána töltse ki az űrlapot!

A tájékoztató oldalra